EKİM 2011 – MUFAD JOURNAL SAYI 52
Kısıtlar Teorisi ve Maliyet Hacim Kâr Analizi: Bir Çalışma Sayfası Modellemesi

Kısıtlar teorisine göre, işletmenin amaçlarına ulaşmasını engelleyen unsurlar kısıt olarak tanımlanmaktadır. Đşletmenin içinde bulunduğu zaman dilimi ve gelecekle ile ilgili kararlarının kısıtların gerçeklerine göre şekillendirilmesi gerekmektedir. Kâr planlaması da işletmede kısıtların olduğu gerçeğine göre yapılmalıdır. Bu çalışmada, kısıtların işletmenin performansını nasıl etkilediği incelenmektedir. Kısıtların işletmenin performansı üzerindeki etkileri göstergeler yardımı ile açıklanmaya çalışılmaktadır. Özellikle maliyet hacim kâr analizine odaklanılmıştır. Excel çalışma sayfasından geliştirilen bir doğrusal programlama modeli ile kısıt ortamında maliyet hacim kâr analizleri ve ilgili göstergeler incelenmektedir. Modelin çözümünde MS Office Excel çözücü aracı kullanılmıştır.
Devamı için Tıklayınız…